Opskrivning til venteliste foregår ved at udfylde denne formular. Barnet kan først skrives op når det er født og har et cpr-nr.
For ventelisten gælder det, at søskendebørn har første prioritet. Man kan derfor ikke regne med sin plads på ventelisten, før man har fået tilbudt en plads. Ligeledes tager vi sjældent børn ind efter de er fyldt halvandet år, da der så er risiko for, at vi ikke kan tilbyde en plads i børnehaven. 
Separator