Et godt forældresamarbejde har stor betydning for livet i vores lille institution. Det er vigtigt at forældrene engagerer sig i børnehavens drift. Det kan være alt fra deltagelse i bestyrelsesarbejde til det mere praktiske arbejde, som f.eks. at få lagt en sidste hånd på haven, etc. Aktive forældre danner grundlag for et godt fællesskab og styrker barnets tilknytning til Turmalin.

For at hverdagen skal forløbe så nemt som muligt for både små og store, er der nogle ting som vi vil bede jer forældre om at hjælpe os med:

Alle børn skal senest være mødt kl. 8:45, medmindre der er truffet en særlig aftale.

• Husk praktisk tøj efter årstiden. HVER dag.
• Regntøj og gummistøvler skal være på barnets plads hver dag.  

• Husk navn i alt tøjet samt fodtøj og et sæt skiftetøj i kurven på barnets plads.  

• Vi giver mange børn tøj på hver dag – hjælp os og giv barnet praktisk og enkelt tøj på. 

Bleer har vuggestuebarnet med hjemmefra, medbring en pakke med navn på. Når pakken er tom, hænger vi den tomme pose på barnets plads, så I ved at det er tid til ny forsyning. Vi vil gerne frabede os Up&Go bleer. 

For nogle vuggestuebørn kan det være forbundet med et uoverskueligt savn at sige farvel til nærhed og tryghed med forældrene, for at starte i vuggestuen. For at hjælpe barnet til denne adskillelse, anbefaler vi at trappe amningen ned en måneds tid før opstart, så det ikke kommer som et chok for barnet pludselig at skulle undvære mors bryst.

Det kræver energi af barnet at være i vuggestue/børnehave, så hvis weekenden eller aftenen har været præget af mange aktiviteter med sen sengetid, så overvej en fridag. Hvis det ikke er muligt at imødekomme barnets behov, så husk at fortælle, hvis der er noget omkring dit barn der gør, at det har brug for særlig omsorg den dag.

Det er nødvendigt for os at vide, hvis der i familien opstår særlige begivenheder som dødsfald eller skilsmisse, så vi på bedste måde kan støtte barnet.

Vi har to årlige arbejdsdage (forår og efterår), hvor vi forventer at I deltager og giver os en hånd med de ting, vi ikke kan overkomme til daglig. Det er rart for både store og små, at mødes på en lidt anden måde og arbejde sammen.

I september holder vi et høstmarked. Denne dag falder altid på en lørdag og for vuggestuens forældre gælder det, at I bidrager til dagen med at I kommer med overdådige lagkager til vores café. Børnehavens forældre tager en tjans i en af vores boder.